OFFICE MARKET 2018

Office Markets syfte är att sammanföra säljare och köpare av framtidens kontorslösningar. Vi bjuder in runt 200 exklusivt utvalda personer
som har en beslutsfattande roll gällande kontorslösningar, både på högre nivå, men också på lägre nivå än top management; personer som påverkar ledningen att ta inköpsbeslut för kontoret av praktiska eller ekonomiska skäl. Fokus på Office Market 2018 är hållbarhet.

PLATS: Mässhallen, Münchenbryggeriet
DATUM: 27/9 2018
TID: 11.00-16.00

program och hålltider

11.00 Mässan öppnar
11.45 Lunch för besökare
15.15 After Work
16.00 

Vill du ställa ut på mässan?

kontakta Patrik Richert

Telefon: 070-840 07 55
E-post: patrik.richert@laprensa.se

MÄSSANS UTSTÄLLARE

LISTAN UPPDATERAS LÖPANDE