FILM FRÅN CITY MEETINGS 2015

NIschade MÄSSOR och EVENT

Vår vision är att sammanföra säljare och köpare genom nischade mässor och event. Vi genomför slutna event för utvalda målgrupper. Vi vill attrahera utställare som ser fördelen med besökare som uppskattar just deras speciella utbud, förutsättningar och geografiska läge. Ambitionen är självklar: när besökare och utställare är nöjda, är vi på Action Fairs nöjda.