Gröna Möten by Action Fairs 2020

White Brush White Brush

Gröna Möten

natur & hållbarhet

OBS. Denna mässa flyttas fram på grund av rådande omständigheter. Nytt datum kommer.
Mässan med fokus på naturnära eller hållbara mötesplatser. Välkommen att träffa anläggningar som berättar om sköna gröna miljöer för konferens, utomhusaktiviteter för teambuilding eller arbetet med att skapa klimatsmarta möten. Ta tillfälle att ställa frågor om möjligheterna för just din grupp. Ta del av nyheter, inspiration och information under enkla men inbjudande former.

Vi följer FHM:s råd, har glesare mellan utställarna och fördelar er besökare på två separata tider för att sprida ut antalet. Vi har flera handsprit-stationer och det finns munskydd för de som önskar.

Datum 26 november 2020 – nytt datum kommer
Nästkommande datum planeras till februari 2021
Tid 11.30-13.00 eller 13.30-15.00
Plats Boulebar Rosenlund

Vill du ställa ut på mässan?

Kontakta Adrienne Danielson
Telefon: +46 729 439 793
E-post: adrienne.danielson@actionfairs.se

KONTAKTA OSS