Väl investerade pengar

White Brush White Brush

Utvärderingar

Vi utvärderar alla våra event och mässor med förhoppningen att ständigt utveckla våra produkter och erbjudanden. Vi är stolta över den respons vi fått från både utställare och besökare genom åren. En sammanställning av enkäterna visar att mer än nittio procent av våra utställare är mycket nöjda eller nöjda med sin investering. Även en överväldigande majoritet av besökarna är mycket nöjda eller nöjda med sin upplevelse.

KONTAKTA OSS