Sekretesspolicy och allmänna villkor

White Brush White Brush

Vi bryr oss om din integritet

Integritetsinformation & sekretesspolicy för La Prensa Holding AB med dotterbolagen La Prensa AB, Action Fairs och Blick Möteskonsult AB.

Målet med vår policy är att skydda din sekretess och personliga integritet och samtidigt se till att vi har tillräckligt med information för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

A) INLEDNING

Denna integritetsinformation gäller för den behandling av personuppgifter som tillhandahålls när du använder våra tjänster, besöker våra mässor och event samt besöker våra webbplatser eller kommunicerar med oss på annat sätt.

Det är viktigt för oss att endast använda dina uppgifter på rätt sätt och i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Integritetsinformationen nedan kommer att förklara vilka uppgifter vi samlar in, varför de samlas in, hur de insamlade uppgifterna kan komma att användas samt dina alternativ och rättigheter gällande insamlingen av dina personuppgifter.

B) VILKA UPPGIFTER KAN VI SAMLA IN

I samband med våra olika sätt att kommunicera med dig och de olika tjänster vi tillhandahåller kan vi samla in följande uppgiftskategorier:

  • B1) Kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, passnummer, telefonnummer och e-postadress.
  • B2) Identitetsuppgifter, inklusive kön, födelsedatum och nationalitet.
  • B3) Transaktionsuppgifter, inklusive kredit-och betalkortsnummer, betalningsmetod och inköpshistorik.
  • B4) Boknings- och aktivitetsuppgifter, inklusive uppgifter relaterade till dina bokade resor och expeditioner, flygbokningar, arrangerad buss- och tågtransport, hotellbokningar, resplan, medresenärer, aktiviteter som du har deltagit i under resor med oss osv.
  • B5) Uppgifter om kommunikation mellan dig och oss, e-postkommunikation, online-chattar, kommentarer och omdömen som samlas in via undersökningar eller läggs upp på våra kanaler och på sociala medie-plattformar.
  • B6) Digitala uppgifter som samlas in när du använder våra webbplatser, tillämpningsprogram eller andra digitala plattformar, inklusive IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, bokningshistorik, användning av sociala medier samt användningsmönster. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev kan vi samla in uppgifter om vilka nyhetsbrev du öppnar, var du befinner dig när du öppnar dem och om du använder några länkar som är inlagda i nyhetsbreven.
  • B7) Hälsouppgifter, inklusive uppgifter som är relaterade till allergier, funktionsnedsättningar och sjukdomar.
C) VAR VI SAMLAR IN DINA UPPGIFTER.

Du har själv lämnat de flesta av de uppgifter vi har om dig. Vi kan dessutom få uppgifter i kategorierna B1, B2, B5, B6 och B7 från våra samarbetspartners; eventsystemleverantörer, konferens- och hotellanläggningar, aktivitets- och transportleverantörer, anknutna företag till event vi genomför, dotterbolag, om de har tillgång till sådana uppgifter om dig. Vi samlar in punkt B6-uppgifter från våra webbplatser, tillämpningsprogram och liknande digitala plattformar.

4. VARFÖR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

Bokning
Beskrivning: Vi använder uppgifterna för att behandla och bekräfta bokningar åt dig. Vi behöver dessutom samla in dina B7-uppgifter för att försäkra oss om eventuella allergier, funktionsnedsättningar och sjukdomar som kan påverka dig när du besöker våra mässor och event.

Juridisk grund: Sådana uppgifter behandlas för att uppfylla avtalet med dig (bokningen av konferenser och möteslokaler). Vi samlar endast in uppgifter i kategorierna B7 med ditt medgivande när du anmäler dig till våra event och mässor. 

Avslöjande: När vi arrangerar ett event eller en mässa kan det ibland bli nödvändigt för oss att avslöja dina uppgifter för relaterade företag och samarbetspartners.

Aktiviteter
Beskrivning: Om du väljer att delta i aktiviteter använder vi uppgifter i punkterna B1, B5, B6 och B7 för att göra bokningar åt dig.

Juridisk grund: Sådana uppgifter behandlas för att uppfylla ett avtal (bokning av aktiviteten) med dig. B7-uppgifter kommer endast att samlas in om du frivilligt lämnat dessa uppgifter. Observera att vi av säkerhetsskäl eventuellt inte kan boka dina valda aktiviteter om du inte vill ge oss dina B7-uppgifter. 

Avslöjande: Det kan bli nödvändigt för oss att avslöja sådana uppgifter för samarbetspartner som en förutsättning för ditt deltagande.

Kommunikation
Beskrivning: Vi använder uppgifter i kategorierna B1 och B5 för att förse dig med relevant information i samband med dina bokningar av konferenser och möteslokaler. Detta omfattar information om avgångstider, inställda bokningar och incheckningstider på hotell eller jämförande offerter. Vi kan lämna sådan information med elektroniska eller andra metoder. 

Juridisk grund: Vi använder sådana uppgifter för att tillhandahålla viktig information om dina bokningar för att uppfylla vårt avtal med dig (för att boka din lokal eller konferens). Vi använder dessutom sådana uppgifter för att förse dig med annan information som behövs för att uppfylla våra legitima intressen. 

Avslöjande: Vi kan avslöja uppgifter i kategorierna B1 och B7 för våra samarbetspartner, eftersom de kan behöva dem för att kunna kommunicera med dig och tillhandahålla support och hjälp.

Direkt marknadsföring
Beskrivning: Vi använder uppgifter i kategorierna B1, B2, B5 och B6 för att förse dig med nyhetsbrev och erbjudanden från oss och våra samarbetspartner. 

Juridisk grund: Så länge du har en befintlig kundrelation med oss baseras vår användning av sådana uppgifter för att marknadsföra våra tjänster på vårt legitima intresse att förse dig med relevant information och erbjudanden. Du kan avstå från att ta emot sådan information och erbjudanden när som helst. Om du inte har en befintlig kundrelation med oss kommer vi endast att använda dina uppgifter för att skicka ut marknadsföringsmaterial till dig om du har lämnat ditt medgivande. Vi kommer endast att avslöja dina uppgifter för samarbetspartner marknadsföringsändamål om du har lämnat ditt medgivande. 

Avslöjande: Vi kan avslöja dina uppgifter för samarbetspartner för att ge sådana partner möjlighet att skicka ut information till dig om du har lämnat ditt medgivande.

Profilering
Beskrivning: Vi kan sammanställa uppgifter i kategorierna B1, B2, B5, B6 för att genomföra profilering. Profilering är en automatisk behandling av personuppgifter, där dina personuppgifter används för att utvärdera, analysera och förutsäga dina önskemål, intressen och beteendemönster (profiler). Vi använder dessa uppgifter för att förse dig med anpassad information om aktiviteter och erbjudanden som du eventuellt uppskattar.

Juridisk grund: Vi genomför profilering för att uppfylla ett legitimt intresse som består av att anpassa våra tjänster till förmån för dig. Du kan protestera mot vår användning av dina personuppgifter när som helt. 

Avslöjande:
 Vi kommer inte att avslöja de profiler vi har genererat baserat på dina uppgifter för några andra tredje parter än våra anknutna företag.

Statistik och analys
Vi använder anonymiserade data för att generera statistik och analyser.

5. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Vi kommer endast att lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna. 

Vi kommer att lagra dina uppgifter i kategorierna B1, B2, B3, B4, B5, B6 och B7 från den tidpunkt då du gjorde en bokning och 24 månader framåt. Vi kan lagra dina uppgifter längre om du vill att vi ska bevara dem för nästa bokning och har lämnat ditt medgivande till detta. 

Om du har loggat in på någon av våra hemsidor kommer vi att lagra uppgifter i kategorierna B1, B2, B4, B5, B6 som du har lämnat på hemsidorna så länge du är en användare av denna. 
Vi kommer att lagra B5-uppgifter så som nödvändigt enligt tillämplig lag som exempelvis lagar om bokföring. 

Om du har lämnat ditt medgivande till att ta emot information och marknadsföringsmaterial kommer vi att lagra dina uppgifter i kategorierna B1, B2, B4, B5 så länge du vill fortsätta att ta emot information och marknadsföringsmaterial.

6. HUR DU KAN FÅ ÅTKOMST TILL, RÄTTA ELLER RADERA DINA UPPGIFTER OCH LÄMNA IN KLAGOMÅL

Du kan kontakta oss när som helst om du vill få åtkomst till eller rätta dina uppgifter. Du kan dessutom begära en kopia av de uppgifter som vi har samlat in från dig. 

Du kan be oss att radera uppgifter som vi har samlat in från dig. Vi måste dock behålla uppgifter så som nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig och så som nödvändigt för att efterleva lagen eller förfrågningar från myndigheter. 

Om du anser att vår användning av dina uppgifter är olämplig kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Innan du lämnar in ett sådant klagomål ber vi dock att du kontaktar oss, eftersom vi kanske kan hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd.

7. COOKIES

Vi använder cookies på alla våra webbplatser för att se till att webbplatsen fungerar, analysera webbplatstrafiken och se vilka delar av webbplatsen du har besökt.

8. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSINFORMATION

Vi kan uppdatera denna integritetsinformation från tid till annan. Om lämpligt kommer vi att underrätta dig om sådana ändringar. I annat fall kommer de att publiceras på vår hemsida. Eventuella ändringar kommer endast att träda i kraft efter att de har informerats/publicerats.

9. KONTAKTINFORMATION

Om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till info@laprensa.se eller ett brev till La Prensa AB, Box 145, 125 23 Älvsjö, Sverige

KONTAKTA OSS