Meeting X-press Göteborg 2018

White Brush White Brush

Meeting X-press Göteborg

Speedmeeting i Göteborg

Meeting X-press är ett tidseffektivt och affärsdrivande koncept som ger dig som köper möten och konferenser en unik möjlighet att gå på djupet med framtida mötesleverantörer. Nu i höst arrangerar vi eventet i Göteborg för första gången. Vi bjuder på en härligt god frukost samtidigt som du till bords träffar våra utvalda anläggningar och hotell. Varmt välkommen.

Datum Under planering
Plats Under planering
Tid Under planering

Adrienne Danielson

VILL DU STÄLLA UT PÅ MÄSSAN?

Kontakta Adrienne Danielson
Telefon: +46 729 439 793
E-post: adrienne.danielson@laprensa.se

KONTAKTA OSS